MOZOG, SELLA A SELLÁRNA OBLASŤ
Diagnóza/ Symptóm
CT
MRI
RTG
USG
Vrodené a vývojové vady
Zápalové ochorenia infekčné/neinfekčné
Cerebrovaskulárne ochorenia
Neoplázie
Vývojové vady hypofýzy a sellárnej oblasti
Vaskulárne ochorenia hypofýzy
Zápaly hypofýzy
Neoplázie a novotvary hypofýzy
ABDOMEN
Diagnóza/ Symptóm
CT
MRI
RTG
USG
Vývojové malformácie pečene a žlčníku (napr. Agenézie)
PSS
Aortálna trombóza, trombóza portálnej žily
Neoplázie abdominálnej vaskulatúry
Fokálne parenchymálne ochorenia pečene a sleziny (abscesy, nekrózy, cysty, neoplázie)
Difúzne parenchymálne ochorenia pečene a sleziny (zápal, kongescia, neoplazia)
Cholangitídy
Obštrukcia hepato-biliárnych duktov
Torzia sleziny
Torzia laloku pečene
Diafragmatické hernie
Pankreatické cysty
Pankreatitída
Pankreatické abscesy, nekrózy
Neoplázie pankreatu
Cudzie telesá v GIT
Neoplázie GIT
Vývojové vady močového aparátu (ektopický ureter)
Urolitiázy
Neoplázie urogenitálneho aparátu
Malformácie pohlavného aparátu (napr. Kryptorchizmus)
Prostatopatie (BHP, zápaly, neoplázie)
Ovariálne, uterálne a vaginálne vady (cysty, zápaly, neoplázia)
Ochorenia nadobličiek (zmena veľkosti, neoplázie)
HLAVA
Diagnóza/ Symptóm
CT
MRI
RTG
USG
Vývojové ochorenia nosovej dutiny
Rinitídy
Nazálne polypy
Nazálne neoplázie
Traumy nosovej dutiny
Vývojové ochorenia ústnej dutiny, zubov
Traumy ústnej dutiny
Infekcie a zápaly DÚ (abscesy, pulpitídy, periodontitídy apod.)
Neoplázie ústnej dutiny
Vývojové vady a degeneratívne ochorenia temporomandibulárneho kĺbu
Dislokácia a trauma temporomandibulárneho kĺbu
Infekcie a zápaly hlavových svalov
Vývojové vady oka
Zápaly a infekcie oka
Zápaly a infekcie okohybných svalov
Retrobulbárne abscesy a iné masy
Traumy oka
Neoplázie oka
Neoplázie orbity
Zápaly slinnej žľazy (sialocele, sialodenitis, mucocele apod.)
Vývojové vady lakrimálního systému
Zápaly a infekcie nasolakrimálneho traktu
Headtilt
Vývojové vady ucha
Otitis media/interna
Inflamatórne polypy ucha
Neoplázie ucha
Vývojové vady, malformácie trachei
Tracheitídy
Degeneratívne ochorenia (kolaps trachei)
Neoplázie trachei
Vývojové vady a malformácie faryngu a laryngu
Nasofaryngeálne polypy
Neoplázie faryngu a laryngu
Vývojové vady a malformácie štítnej žľazy
Hypothyreóza/Thyroid goiter
Neoplázie štítnej žľazy
HRUDNÍK – pleura, mediastinum, pľúca, priedušky, srdce a hrudné cievy
Diagnóza/ Symptóm
CT
MRI
RTG
USG
Pneumothorax
Pleurálna efúzia
Megaesofagus
Esofageálny divertikul
Pneumomediastinum
Esofageálne striktúry
Esofageálne cudzie telesá
Zápaly a infekcie v mediastine
Neoplázie mediastina a iné novotvary
Kolaps bronchu
Bronchitídy, bronchiektázie
Pneumónie
Pulmonárne abscesy
Pulmonálna fibróza
Torzia pľúcneho laloku
Pľúcny edém
Pľúcna embólia
Pľúcna neoplázia primárna/sekundárna
Vývojové vady a malformácie hrudných ciev (napr. PDA, PRAA)
Neoplázie srdca (hlavne hemangiosarkom)
Perikardiálna efúzia
MIECHA, CHRBTICA, SKELET, KĹBY, SVALY, ŠLACHY
Diagnóza/ Symptóm
CT
MRI
RTG
USG
AAI (atlantoaxialinstability)
Chiari-like malformácia
Kavitárne ochorenia (napr. syringomyelia)
Arachnoidálne a subarachnoidálne cysty, intradurálne divertikuly
Vaskulárne malformácie miechy
Spinálny disrafizmus (spina bifidaocculta, cystica, dermoidný sinus)
Kongenitálne vertebrálne malformácie
Cervikálne spondylomyelopatie (Wobler syndróm)
Hemivertebra
Fraktúry stavcov
Sakroiliakálna luxácia
Fibrokartilaginózny embolizmus (FCE) a iné vaskulárne ochorenia miechy
Discospondylitis
Meningomyelitis
Myelomalácie
Spinálny epidurálny empyém
Degeneratívne diskopatie (IVDD)
Degeneratívna lumbosakrálna stenóza (caudaeqinasyndróm)
Osteoartróza artikulačních faciet
Intraspinálne cysty
Durálna mineralizácia
Extradurálne, intradurálne, intramedulárne spinálne neoplázie
Traumatické komplikované fraktury (napr. artikulárne, na RTG v superpozícii)
Osteomyelitídy
Aseptická nekróza femorálnej hlavice
Hypertrofická osteopatia
Sekundárna hyperparatyreóza
Myositídy
Tendinopatie
Totálne a parciálne ruptury skrížených kolenných väzov
Meniskopatie
Osteochondróza
Malformácie a vývojové ochorenia kostí (napr. angulárne deformity, inkompletné osifikácie - UAP, IOHC)
Dysplázialakťa/FCP
DBK
Luxácia patelly
Artritídy
Neoplázie kostí
Neoplázie svalov a šliach
SIBRA Centrum
Na vrátkach 13,
841 01 Bratislava
tel: 02-64461794
tel: 02-54419949
klinika@sibra.sk
SIBRA © 2021 | English