Magnetická rezonancia – MRI (magnetic resonance imaging)

Objednať sa
Prosím, na vyšetrenie je potrebné sa objednať. NEVIEM SA ROZHODNÚŤ PRE METÓDU.

Ako/popis

Magnetická rezonancia je zobrazovacia metóda využívajúca pôsobenie silného magnetického poľa a rádiových vĺn na protóny vodíku v tele nachádzajúcich sa vo všetkých tkanivách a tekutinách tela. Nemá žiadne negatívne vedľajšie účinky. Medzi nevýhody MRI patrí hlavne čas nutný na zhotovenie sekvencií. Tento fakt je problematický napríklad pri zobrazení hrudníka a brušnej dutiny, kde dýchacie pohyby, ktoré je nemožné obmedziť na dlhú dobu, vytvárajú artefakty, ktoré následne znehodnocujú celé vyšetrenie. Určitým obmedzením je veľkosť zobrazovanej časti tela, nakoľko je vždy nutné danú časť vložiť do zobrazovacích cievok. To je obmedzením najmä u veľkých plemien psov.
V súčasnej dobe sa MRI využíva nielen na diagnostiku ochorení nervového systému, ale je súčasťou zobrazovacej diagnostiky nazálnej dutiny, oka a orbity, muskuloskeletálnych ochorení a mäkko-tkanivových novotvarov.

Príprava na vyšetrenie

Vyšetrenie prebieha v anestézii/inhalačnej anestézii štandardne pri intubácii pacienta a stáleho monitoringu počas vyšetrenia. MRI - vyšetrenie prebieha bez prítomnosti majiteľa. Lieky používané na anestéziu sú veľmi bezpečné a prispôsobené Vášmu domácemu miláčikovi. Pred vyšetrením je dobré absolvovať predanestetické vyšetrenia.

Trvanie vyšetrenia

Na odovzdanie pacienta si rezervujte 30 min., termín prepustenia pacienta je väčšinou po 3-4 hodinách, kedy odovzdávame pacienta z anestézie plne prebratého.

Medikácia, kŕmenie, voda

Nemeňte nastavenú liečbu, pokým neprebehne vyšetrenie. O medikácii nás, prosím, informujte pri objednávaní termínu. Hladovka je pred vyšetrením potrebná – ideálne nepodávať krmivo 12 hodín, vodu aspoň 2 hodiny pred vyšetrením.

VIAC O KLINIKE
SIBRA Centrum
Na vrátkach 13,
841 01 Bratislava
tel: 02-64461794
tel: 02-54419949
klinika@sibra.sk
SIBRA © 2021 | English